Zorginstelling De Barrage biedt een warme, veilige basis, gericht op stabiliteit en ontwikkeling. We zijn een AWBZ-erkende instelling. Bovendien wordt onze kwaliteit via het HKZ-keurmerk en Zoönosen-keurmerk gewaarborgd.

HKZ-keurmerk

De Barrage bezit sinds 7 oktober 2011 het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een van de hoogst haalbare kwaliteitscertificaten in de zorgsector.

Dit landelijk erkende kwaliteitskeurmerk betekent dat De Barrage:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • haar pupillen en deelnemers centraal stelt;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Het HKZ-keurmerk is 3 jaar geldig. Beoordeling van de landelijke kwaliteitseisen vindt ieder jaar opnieuw plaats door de onafhankelijke certificerende instelling TÜV. In 2014 is ons HKZ-keurmerk verlengd voor wederom drie jaar.

De externe auditor was onder de indruk van onze manier van begeleiden en vond onze medewerkers heel betrokken. Ze gaf aan dat onze methodiek de ontwikkeling van onze pupillen en deelnemers stimuleert en monitort.

Keurmerk Zoönosen

Sinds januari 2012 is De Barrage in het bezit van het Keurmerk Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen. Hierbij kun je denken aan ziekten zoals Q-koorts.

Met dit keurmerk willen wij laten zien dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken! Zo is het bij ons niet toegestaan om te eten en te drinken bij de dieren. Ook is het verplicht om voor het eten en drinken, en ook direct na het aanraken van dieren, je handen te wassen. Zo voorkom je dat ziektekiemen die op de dieren aanwezig zijn, jou kunnen besmetten en ziek kunnen maken.

De meeste ziekten bij dieren zijn overigens niet besmettelijk voor de mens. In Nederland heersen relatief weinig ziekten die je van dieren kunt krijgen.