Marjan van Houwelingen - Beeldbank WR-6810

Onderzoek en Advies

Onderzoek

Onderzoek zien wij als een belangrijk startpunt voor een gedegen advies en een traject van verandering. De afgelopen 10 jaar hebben wij met InterZin veel onderzoekservaring opgedaan. Wij maken onderscheid in verschillende soorten onderzoek: cultuuronderzoek, kwaliteitsonderzoek, leiderschapsonderzoek en beleidsonderzoek. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeenten, schoolbesturen, scholen, brancheverenigingen en andere kwaliteits- en kennisinstituten. Met onderzoek proberen we bij te dragen aan kennis en kwaliteitsverbetering van organisaties. Onze onderzoeken zijn praktijkgericht en empirisch en kwalitatief van aard wat betekent dat we door middel van waarneming (observaties en interviews) data verzamelen om vervolgens een analyse te maken van een praktijkprobleem. Onderzoek doen wij altijd “met oog voor mensen”. 

Advies

InterZin adviseert u vanuit een onderwijskundige en bedrijfskundige achtergrond bij verschillende onderwijskundige en organisatorische vraagstukken. Onze expertises liggen bij onderwijskwaliteit, (persoonlijk)leiderschap, organisatiecultuur en bij personeelsvraagstukken. Advies van InterZin is altijd ‘evidence based’ maar wel concreet en direct toepasbaar en zal nooit blijven hangen in de theorie. Dit doen wij “met oog voor mensen” wat betekent dat we vertrouwen geven aan het aanwezige team en zien welke talenten al in huis zijn. Samen, in co-creatie, proberen wij met onze adviezen een positieve bijdrage te leveren aan datgene wat klanten nog niet lukte, maar wel graag willen.

null

Nu-Meting/Audit - Schoolanalyse

Wilt u weten hoe de school ervoor staat en wilt u op basis van een deugdelijke nu-meting het didactisch handelen, de kwaliteitscultuur en het zicht op de ontwikkeling boven tafel krijgen?

null

Onderzoek naar organisatiecultuur, leiderschap en veiligheid

Wat speelt er in uw organisatie? Wij zoeken met u mee, ook onder de waterlijn.

null

Kwaliteits- & verbetertrajecten

Kwaliteitsbeleid is onlosmakelijk verbonden met alle facetten van uw schoolorganisatie, waarbij eigenaarschap de sleutel is tot succes...

null

Het Jonge Kind

Wij beschikken over ruime expertise op het gebied van leren en de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind...

null

Teamcultuur

De cultuur in een team lijkt iets ongrijpbaars, maar dat is het zeker niet. Je kunt aan de slag met de cultuur in een team.

null

Management Drives

Drijfveren van mensen zijn niet te veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld...