MKF-95-klein

Advies

InterZin adviseert u vanuit onze onderwijskundige en bedrijfskundige achtergrond bij verschillende organisatorische vraagstukken waarbij kwaliteit, persoonlijk leiderschap en duurzaamheid altijd bovenaan staan.

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij ook op personeelsvraagstukken zoals re-integratietrajecten, individuele begeleiding met behulp van Management Drives of Assessments.

null

Het Jonge Kind

Wij beschikken over ruime expertise op het gebied van leren en de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind...

null

Assessments

Wilt u de functiegeschiktheid of ontwikkelmogelijkheid van uw medewerker vaststellen? Dan is een assessment een manier om dat te achterhalen.

null

Kwaliteitstrajecten

Kwaliteitsbeleid is onlosmakelijk verbonden met alle facetten van uw schoolorganisatie, waarbij eigenaarschap de sleutel is tot succes...

null

Management Drives

Drijfveren van mensen zijn niet te veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld...

null

Groepsplanloos

Steeds meer scholen willen de overstap maken naar een meer betekenisvolle manier van werken met minder plannen in de school.

null

Teamcultuur

De cultuur in een team lijkt iets ongrijpbaars, maar dat is het zeker niet. Je kunt aan de slag met de cultuur in een team.

null

School Analyse

Wilt u weten hoe de school ervoor staat en wilt u op basis van een deugdelijke nu-meting het didactisch handelen, de kwaliteitscultuur en het zicht op de ontwikkeling boven tafel krijgen?