MKF-95-klein

Kwaliteitstrajecten

Kwaliteitsbeleid is onlosmakelijk verbonden met alle facetten van uw schoolorganisatie, waarbij eigenaarschap de sleutel is tot succes. Van personeelsbeleid tot goed leiderschap en management, van schoolontwikkeling tot zorgbeleid.

InterZin heeft ruime ervaring, o.a. op het gebied van de kwaliteitsaanpak (zeer) zwakke scholen, kwaliteitsbeleid, visietrajecten, schoolplanontwikkeling, visitatie trajecten, voorbereidingen voor inspectiebezoeken etc.

Kwaliteitsdenken gaat heel uw organisatie aan. Van de leerkracht voor de groep, zij zijn immers de vakmensen die kwaliteit leveren, tot aan de Raad van Toezicht, die de juiste vragen zou moeten stellen.