Klachtenregeling

Gelukkig is het ons nog nooit overkomen. Een klacht van een klant of opdrachtgever. Mocht het in de toekomst ooit gebeuren dat een klant of opdrachtgever, ook na een goed gesprek en een door ons geboden oplossing, toch ontevreden is over onze diensten of het niet nakomen van de afspraken, dan hebben wij een klachtenregeling.

Klachtenregeling InterZin