MKF-95-klein

Onderzoek naar organisatiecultuur, leiderschap en veiligheid

De afgelopen jaren hebben wij vele organisaties leren kennen op basis waarvan we een professionele intuïtie hebben ontwikkeld. Doordat we voortdurend organisaties kunnen vergelijken weten we dat ieders succes valt of staat bij een veilige ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur. Een organisatiecultuur monitoren is net zo belangrijk als het meten van de onderwijskwaliteit of het checken van de financiële balans. Wij doen onderzoek naar de organisatiecultuur, het (gewenste) leiderschap en de veiligheidsbeleving van medewerkers en naar alles wat daarmee verband houd. Goed onderzoek is namelijk maatwerk.

Met onze onderzoeken kunnen wij het denken van besluitvormers in verschillende fasen ondersteunen: wanneer ze een probleem ervaren en willen weten waar dat vandaan komt, wat er eventueel aan te doen zou zijn, hoe de interventie uitgevoerd kan worden en ten slotte of de interventie ook tot het gewenste doel heeft geleid. En elk van deze fasen voeren wij onderzoek uit en in sommige gevallen doorlopen we de volledige cyclus.