MKF-Interzin2023-157

Nu-Meting/Audit – Schoolanalyse

In veel bedrijven is auditing heel gewoon: bedrijfsprocessen worden langs de meetlat gelegd. In het onderwijs nam auditing een vlucht sinds de Inspectie van het Onderwijs het schoolbestuur als ‘object van toezicht’ heeft gekozen. Schoolbesturen hebben een wettelijke opdracht om de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen te bewaken en te bevorderen. Wilt u weten hoe uw scholen er nu voor staan en wilt u op basis van een deugdelijke Nu-Meting het didactisch handelen, de kwaliteitscultuur en het zicht op de ontwikkeling boven tafel krijgen? Dan is een nu-meting op maat een goede keuze. Afhankelijk van de schoolgrootte kunnen wij in een paar dagdelen alle leraren bezoeken, een documentenanalyse uitvoeren en verschillende interviews (met directie, IB, leraren, ouders/leerlingen) binnen de school afnemen. Vanuit hier krijgt u een rapport met een scherp zicht op het ‘Nu’ en aanbevelingen voor verbetering. Een Nu-Meting kan een uitstekend startpunt zijn bij aanvang van een verbetertraject, wanneer er een directiewisseling plaatsvindt of ter voorbereiding op een inspectiebezoek. In gesprek met u bepalen we met elkaar welke ingrediënten nodig zijn om zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw school. Een Nu-Meting is per slot van rekening maatwerk.

Daarnaast leiden wij auditoren op zodat u binnen uw eigen kwaliteitszorgsysteem eigen mensen in kunt zetten die met een getraind oog kijken naar de kwaliteit in uw organisatie.