MKF-Interzin2023-88

Teamcultuur

De cultuur in een team lijkt iets ongrijpbaars. Dat is het zeker niet, wel vraagt dit geduld. Ook u kunt aan de slag met de cultuur in uw team. Een professioneel team is immers één van de voorwaarden die nodig is om schoolontwikkeling op gang te krijgen én te houden.

Bij InterZin geloven wij in de cruciale rol van het voltallige team en wij zullen daarom altijd binnen een opdracht de teamcultuur meenemen bij een verandering/verbetering. Veelal in samenhang met inhoudelijke onderwerpen.
Soms is het nodig om eerst vooral aan de teamcultuur te gaan werken voordat er andere onderwerpen kunnen worden opgepakt. Binnen een cultuurtraject werken wij met het hele team, inclusief directie en ib, aan thema’s als betrouwbaarheid, eigenaarschap, dialoog, lerend vermogen, creativiteit, communicatie en effectiviteit.

Het is al mogelijk om in een dagdeel samen met het team een cultuuranalyse te maken. Vanuit daar komen de werkpunten voor het team naar boven waar een passend traject op kan worden ontworpen. Teamcultuur trajecten gaan vaak hand in hand met een visie traject, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wij maken gebruik van diverse werkvormen in deze trajecten zoals bijvoorbeeld Deep Democratie. Onze trainers/begeleiders zijn hiervoor opgeleid.