380x400jonge-kind

Het Jonge Kind

Wij beschikken over ruime expertise op het gebied van leren en de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind. Daarmee zijn wij in staat om het niveau van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leidsters en leerkrachten te verhogen.

Wij richten ons ook op het verbeteren van de aansturing en inrichting van randvoorwaarden en op het verbeteren van de samenwerking tussen de organisaties. Denk aan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs.

Wij werken aan een integrale aanpak waarbij er daadwerkelijk een doorgaande lijn ontstaat voor het jonge kind; waarbij er sprake is van een inhoudelijke overdracht, een doorgaande lijn in de aanpak, één zorg- en één ouderbeleid. Zodat er maximale ontwikkelingskansen op alle gebieden kunnen ontstaan.

Wij werken vanuit een visie op de lerende organisatie. Veranderingen kunnen pas plaats vinden als mensen en organisaties zelf hun verbeterpunt zien en willen aanpakken. Wij bieden een helder kader en een spiegel.

Wij begeleiden dit proces en werken cyclisch met de mensen in de organisatie aan het versterken van de kwaliteit. Dusdanig dat het geen geïsoleerde interventie is. Een kwaliteitsaanpak is geen tijdelijk project, het zal een blijvende gezamenlijke werkwijze om aan kwaliteit te werken.

Jacqueline Sweerts is mede-auteur van de 7 thema artikelen uit Jong Leren.