MKF-LR-Interzin-115-1024x683samenc

Management Drives

Drijfveren van mensen zijn niet te veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren!

Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpen wij bij de ontwikkeling van een gemeen-schappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen.

Wij zetten Management Drives in bij individuele en teamcoaching om het persoonlijk leiderschap te versterken. Daarnaast adviseren wij managementteams en lerarenteams in samenwerking, sturen op kwaliteit, communicatie en cultuur.

Zie verder onze publicatie management drives.