Jessica Laagwater

Jessica is een onderwijskundig leider met visie en lef. Ze heeft al menig team en meerdere organisaties succesvol geleid en begeleid.
Ze heeft oog voor de talenten in de school, die ze verbindt en benut. Zij is zeer gericht op samenwerking met alle betrokkenen met het doel om kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind te realiseren. Het motiveert haar om individuen in hun kracht te zetten en de omslag van het denken in problemen naar kansen tot stand te brengen. Als interim directeur is zij zeer ervaren in het opzetten van een kwaliteitsbeleid cyclus (PDSA, continu verbeteren) en het realiseren van verbetertrajecten. Altijd samen met het team waarbij zij de kennis en kunde van de mensen benut. Jessica gelooft in het duurzaam en continu verbeteren van de onderwijspraktijk. Ze weet als geen ander goed samen te werken met de intern begeleider waardoor er echt sprake is van een tandemail. Door flink te investeren in het vergroten van vakmanschap, samenwerking en zelfvertrouwen binnen het team, zal het team in staat zijn om de ingezette koers en verbetertrajecten zelfstandig verder vorm te geven.
Jessica vindt het gedrag van mensen in een team mateloos boeiend. Wat drijft hen en wat zie je terug. Jessica is dan ook Management Drives consultant en zet de profielen in om de samenwerking in teams te versterken.
Door opdrachtgevers wordt Jessica gezien als de gedegen en zeer kundige schoolleider. Ze is de rots in de branding en verstaat de kunst om enerzijds goed af te stemmen en anderzijds zelfstandig de goede dingen uitstekend uit te voeren waarbij zij nooit het doel uit het oog verliest.
U kunt Jessica bereiken op 0624750960of via de mail: jessica@interzin.nl