Jessica Laagwater

Jessica is een onderwijskundig leider met visie en lef.
Ze heeft oog voor de talenten in de school, die ze verbindt en benut. Zij is zeer gericht op samenwerking met alle betrokkenen met het doel om kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind te realiseren. Het motiveert haar om individuen in hun kracht te zetten en de omslag van het denken in problemen naar kansen tot stand te brengen.Als interim directeur is zij ervaren in het groepsplanloos werken, opzetten van een kwaliteitsbeleid cyclus (PDSA, continu verbeteren) en het realiseren van verbetertrajecten.Zij gelooft in het duurzaam en continu verbeteren van de onderwijspraktijk. Door flink te investeren in het vergroten van vakmanschap, samenwerking en zelfvertrouwen binnen het team, zal het team in staat zijn om de ingezette koers en verbetertrajecten zelfstandig verder vorm te geven.