Marjan van Houwelingen - Beeldbank WR-6915

Interim IB/Kwaliteitscoördinator

De rol van de intern begeleider (IB) en/of kwaliteitscoördinator (KC) in een basisschool is van wezenlijk belang. Onze interim intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren hebben een grote schat aan kennis en ervaring; zij zijn niet alleen coördinator en coach, maar brengen ook structuur aan, zorgen voor eigenaarschap bij leraren en weten vanuit intellectuele stimulans leraren in beweging te krijgen. Daarnaast zou de rol van de kwaliteitscoördinator omschreven kunnen worden als die van trendanalist, zorgregisseur en leercoördinator.

Onze interim intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren zijn een serieuze gesprekspartner voor de directeur ten aanzien van de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling. Ze staan snel in positie, hebben de organisatie snel in beeld en hebben een visie op onderwijs en begeleiding van alle leerlingen, ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Ook met ouders voert de interim intern begeleider/kwaliteitscoördinator een professioneel gesprek waarbij er wordt meegedacht, kijkend naar kansen en mogelijkheden. 

Onze interim intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren zijn opgeleid als master special education needs of orthopedagoog en hebben, naast een ruime praktijkervaring, coaching als specialisme. Onder andere beeldcoaching. Daardoor bieden wij, bij vragen in de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van uw interne begeleider of kwaliteitscoördinator, een professional met een hoog denk- en werkniveau.

Steeds meer besturen maken gebruik van onze interim projectaanstellingen voor intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren. U kunt hierbij denken aan intensieve verbetertrajecten of extra inzet rondom een inspectiebezoek.

Wij verzorgen ook trainingen en coaching voor intern begeleiders / kwaliteitscoördinatoren in de school. Denk aan een traject over de veranderende rol van de intern begeleider binnen een netwerk van IB of binnen een bestuur of samenwerkingsverband. Ook de training IB en Directie samen aan het stuur, de Tandem functie, levert veel nieuwe inzichten en is praktisch van aard.

Bij het wegvallen van deze professional is de ondersteuning en begeleiding ten behoeve van de leerlingenzorg niet goed ingebed. InterZin vervult deze ontstane vacature op met een krachtige interim intern begeleider. Onze interim intern begeleider heeft een grote schat aan kennis en ervaring; de interim intern begeleider is een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt, leraren kan ondersteunen en ook kan delegeren. Onze interim intern begeleider zorgt voor eigenaarschap bij leraren, is analytisch doelgericht en weet, vanuit intellectuele stimulans, leraren in beweging te krijgen. De interim intern begeleider is een serieuze gesprekspartner voor de directeur en voert ook met ouders een professioneel gesprek waarbij er wordt meegedacht, kijkend naar kansen en mogelijkheden.

Onze interim intern begeleider heeft visie op onderwijs en begeleiding van alle kinderen ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Ze staan snel in positie, hebben de organisatie in no time in beeld. Een schaap met vijf poten dus met een hands on mentaliteit.

InterZin werkt met zeer ervaren interim intern begeleiders. Onze interim-ib zijn opgeleid als master special education needs of orthopedagoog en hebben, naast een ruime praktijkervaring, coaching als specialisme. Onder andere beeldcoaching. Daardoor bieden wij, bij vragen in de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van uw interne begeleider of zorgcoördinator, een professional met een hoog denk- en werkniveau.

Steeds meer besturen maken ook gebruik van onze interim projectaanstellingen voor intern begeleiders. U kunt hierbij denken aan intensieve verbetertrajecten of extra inzet rondom een inspectie bezoek.

Wij verzorgen ook trainingen en coaching voor intern begeleiders in de school. Denk aan een traject over de veranderende rol van de intern begeleider binnen een netwerk van IB of binnen een bestuur of samenwerkingsverband. Ook de training IB en Directie samen aan het stuur, de Tandem functie levert veel nieuwe inzichten en is praktisch van aard.

Feedback bij afronding