Marjan van Houwelingen - Beeldbank WR-6915

Interim IB

De rol van de intern begeleider in een basisschool is van wezenlijk belang. Bij het wegvallen van deze professional is de ondersteuning en begeleiding ten behoeve van de leerlingenzorg niet goed ingebed. InterZin vervult deze ontstane vacature op met een krachtige interim intern begeleider. Onze interim intern begeleider heeft een grote schat aan kennis en ervaring; de interim intern begeleider is een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt, leraren kan ondersteunen en ook kan delegeren. Onze interim intern begeleider zorgt voor eigenaarschap bij leraren, is analytisch doelgericht en weet, vanuit intellectuele stimulans, leraren in beweging te krijgen. De interim intern begeleider is een serieuze gesprekspartner voor de directeur en voert ook met ouders een professioneel gesprek waarbij er wordt meegedacht, kijkend naar kansen en mogelijkheden.

Onze interim intern begeleider heeft visie op onderwijs en begeleiding van alle kinderen ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Ze staan snel in positie, hebben de organisatie in no time in beeld. Een schaap met vijf poten dus met een hands on mentaliteit.

InterZin werkt met zeer ervaren interim intern begeleiders. Onze interim-ib zijn opgeleid als master special education needs of orthopedagoog en hebben, naast een ruime praktijkervaring, coaching als specialisme. Onder andere beeldcoaching. Daardoor bieden wij, bij vragen in de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van uw interne begeleider of zorgcoördinator, een professional met een hoog denk- en werkniveau.

Steeds meer besturen maken ook gebruik van onze interim projectaanstellingen voor intern begeleiders. U kunt hierbij denken aan intensieve verbetertrajecten of extra inzet rondom een inspectie bezoek.

Wij verzorgen ook trainingen en coaching voor intern begeleiders in de school. Denk aan een traject over de veranderende rol van de intern begeleider binnen een netwerk van IB of binnen een bestuur of samenwerkingsverband.

Ook de training IB en Directie samen aan het stuur, de Tandem functie levert veel nieuwe inzichten en is praktisch van aard.

Op de pagina ‘wie is wie’ ziet u onze interim intern begeleiders met bewezen diensten en hun eigen expertise.

Feedback bij afronding