Mariëlle Nieuwenhuizen

Marielle is een expert in beeldcoaching en weet in leerkrachten en intern begeleiders hun potentieel naar boven te halen. Altijd vanuit eigenaarschap bij de coachee en duidelijk en integer als coach. Marielle is analytisch, planmatig, mens- en resultaatgericht en voert als intern begeleider haar taken gedegen en zorgvuldig uit. Altijd vanuit: wat is onze visie, met welke populatie hebben we te maken en hoe zorgen we ervoor dat ons ambitieniveau hoog is. Haar hamvraag is: “hoe leveren wij toegevoegde waarde?”  Ze heeft veel ervaring op verschillende scholen, kan snel schakelen, straalt rust uit en verstaat de kunst om balans te vinden in verbinding opzoeken en zakelijke distantie houden. Marielle zorgt er voor dat ze, vanuit de tandemrol met de directeur, het team in hun kracht zet door hen middels goede vragen en oplossingsgerichtheid te ondersteunen, te begeleiden, te trainen en te coachen. Op Marielle kun je bouwen, ze doet wat ze zegt en ze zegt wat ze doet.