MKF-LR-Interzin-2017-123-380x400

Groepsplanloos

Steeds meer scholen willen de overstap maken naar een meer betekenisvolle manier van werken met minder plannen in de school. Er is sprake van een hoge werkdruk voor leerkrachten en de meeste groepsplannen kosten een hoop werk en staan als een papieren tijger in de kast.

Dat kan anders! Met behulp van het gedachtengoed van Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen, het zogenaamde groepsplanloos werken, kunnen scholen dit oppakken en aanpakken. Al onze professionals zijn door hen opgeleid hebben al met diverse teams de slag gemaakt om van de brij van betekenisloze statische plannen, de brug gemaakt naar een functionele manier van het volgen van kinderen en het afstemmen van het onderwijs. Op een zodanige wijze dat zicht op ontwikkeling meer betekenis en dus diepgang heeft gekregen en waarmee er ook daadwerkelijk adequaat wordt afgestemd op de verschillen in de groep.

Het zwaartepunt ligt in de dagelijkse cyclus, daar waar de vraag centraal staat: “Wat kun jij vandaag voor deze kinderen betekenen?” Dan zijn leraren ook echt van toegevoegde waarde.

Het opbrengstgericht passend onderwijs, groepsplanloos, is een praktische aanpak met oog voor de schoolambities en oog voor de mogelijkheden van de leraren.

Meer weten over groepsplanloos?
www.groepsplanloos.nl